Kemiförsök, för år 4-5

Kemiförsök är en första upptäcktsresa i kemi och vänder sig i första hand till elever i år 4 och 5. Det är en naturlig fortsättning på NTA-temana Fast eller flytande och Förändringar, som dock inte är nödvändiga att bearbeta före Kemiförsök. En "kemifortsättning" på detta tema är Matens kemi.

Kemiförsök

I Kemiförsök närmar sig eleverna kemiämnet genom att lära sig en rad metoder för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera sina resultat.

Till att börja med undersöker eleverna och samlar på sig kunskaper om fem ämnen – eleverna vet inte vilka ämnena är - precis som de första kemisterna gjorde. Efter att ha observerat de okända ämnena med sina sinnen (dock inte smaken) blandar de dem med vätskor. Eleverna förutsäger vad de tror kommer att hända, prövar och drar slutsatser. De blir mer och mer förtrogna med arbetssätt och metoder.

Eleverna möter efter hand fler och fler "kemiord", t ex blandning, lösning, löslighet, filtrering och kristaller.

Till slut har eleverna lärt sig så mycket om de okända ämnenas egenskaper att de genom att sammanställa dessa kan lista ut vilka ämnena är.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i Kemi försök och de andra NTA-temana för år 1-6.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Dela:
Kategorier: