Mäta tid, för år 5-6

Mäta tid är en resa i tiden, där elever i år 5 och år 6 upptäcker olika sätt att just mäta tid. Eleverna undersöker några olika sätt att bestämma tid, sätt som har vuxit fram i olika tidsåldrar. De konstruerar bl a sandur, vattenur och solur. De bygger och undersöker pendeluret. Vilka fördelar har dessa ur? Vilka nackdelar? 

Mäta tid

Vad skulle vi göra om vi inte hade klockor att mäta tid med? Hur skulle det påverka våra liv? Hur skulle en skoldag se ut utan klockor? I Mäta tid möter eleverna bland annat liknande frågor när de undersöker olika sätt att mäta tid. De mäter med hjälp av solen, månen, vatten, sand och en pendel.

Ni kommer enbart att undersöka och fundera på hur vi människor har skaffat oss allt mer förfinade metoder för att mäta tid. I det sammanhanget kommer ni självklart att fundera på mönster och strukturer hos solen och månen. Det var ju nämligen kunskaper om dessa som hjälpte människor att mäta tid. Mer filosofiska sidor av tidsbegreppet ingår inte i temat. Möjligen kommer ni in på dem ändå.

Temat innehåller 9 uppdrag. Temat kan bearbetas på olika sätt. Alla elever behöver exempelvis inte arbeta igenom alla uppdragen. Olika grupper kan bearbeta olika uppdrag och därefter redovisa sina frågor och slutsatser för klassen.

Temat lämpar sig särskilt väl för samverkan med historia, samhällskunskap och slöjd.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

Dessutom finns här en monteringsanvisning till pendeluret som byggs i temat.

Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i Mäta tid och de andra NTA-temana för år 1-6.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Två bra länkar

Här kan du komma till en websida som visualiserar orsaken till våra årstider på ett tydligt sätt.

Här kan du komma till en websida som visualiserar månens faser på ett tydligt sätt.

Dela:
Kategorier: