NTA Stockholm Förskola

NTA är ett nationellt utvecklingsprogram för förskola och grundskola som syftar till att öka barnens intresse för naturvetenskap och teknik samt stödja pedagogerna i att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik.

NTA-arbetet i förskolan bygger på ett laborativt och undersökande arbetssätt kring teman; för närvarande luft, vatten och ljud. Om du klickar på temana nedan får du veta mer om vad de innehåller och hur de är upplagda. Till varje tema finns en temalåda med laborativt materiel samt ett experimenthäfte och en lärarhandledning. Kopplat till detta finns ett kompetensutvecklingsprogram.

Utbildningar våren 2017

  • 21 februari tematräff i tema Vatten kl. 14.00-17.00 på Nobelmuseet

  • 8 mars tematräff i tema Ljud kl. 14.00-17.00 på Tekniska museet

  • 13 mars tematräff i tema Ljus kl. 14.00-17.00 på Tekniksa museet

  • 14 mars tematräff i tema Luft kl. 14.00-17.00 på Naturhistoriska riksmuseet

  • 11 maj introduktionsutbildning kl. 8.30-11.00 hos NTA Stockholm

  • 12 maj kontaktpersonsträff kl. 9.00-10.30 hos NTA Stockholm

  • 15 maj och 19 maj temautbildning i tema Ljus kl. 9.00-16.00 hos NTA Stockholm (endast för deltagare i Hässelbyprojektet)

Vi kommer gärna ut till er förskoleenhet och berättar mer om NTA-arbetet och hur just ni kan lägga upp det.

För att få veta mer om NTA Förskola eller för att få veta hur ni kan teckna avtal om NTA-arbete kontakta NTA-samordnare Annika Larsson.

Mail:

annika.mi.larsson@stockholm.se

Telefon:

08-508 32 830

Sociala medier

Gå med i vår Facebookgrupp!

Som medlem i vår Facebookgrupp kan du diskutera med andra NTA-pedagoger och och ställa frågor till oss samodnare