Till innehåll på sidan

Elever diskuterar

nn

Fruktsammling i ett kök

Elever antecknar efter en laboration

Elever experimenterar med ett äpple

Start

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik från förskoleklass upp till år 9. Det finns 20 olika teman att välja mellan.

NTA ett skolutvecklingsprogram

 

Teman

NTA tillhandahåller 20 teman i biologi, fysik, kemi, teknik och ett tema i matematik för förskoleklass till och med år 9 i grundskolan. Några exempel är Jämföra och Mäta(åk F-1), Testa Teknik(åk 1-3), Rymden(åk 2-5), Flyta eller Sjunka(åk 4-6) eller Magneter och Motorer(åk 6-7).

Varje NTA tema är komplett i den meningen att det tillhandahåller textmaterial, laborationsmaterial, temautbildning och tematräff.

Läs mer om Teman här.

Utbildning

Temautbildning. Lärare på kurs.

NTA-utbildningen är uppbyggd i tre steg. Som ny NTA-pedagog går man först en introduktionsutbildning. Sedan väljer man ett av NTAs 20 teman och går en temautbildning och därefter går man på den tematräff som hör till temat.

Tillsammans bildar dessa delar en helhet. Samtliga deltagande pedagoger går introduktionsutbildningen och för varje nytt tema förbinder man sig att delta i både temautbildning och tematräff. Andra gången man arbetar med ett tema hyr man endast temalådan samt deltar i tematräffen.

Till Priser.

Läs mer om Utbildning här.

NTA Förskola

NTA-arbetet i förskolan bygger på ett laborativt och undersökande arbetssätt kring teman; för närvarande luft, vatten, ljus och ljud. Om du klickar på länkarna till respektive tema eller på länken här nedan kan du få veta mer om vad de innehåller och hur de är upplagda. Till varje tema finns en temalåda med laborativt materiel samt ett experimenthäfte och en lärarhandledning. Kopplat till detta finns ett kompetensutvecklingsprogram. 
Läs mer om NTA Förskola här.

 

Läs mer

Resurser som är värda ett besök.

NTA:s hemsida
NTA finns i hela Sverige. Klicka här för att komma till den nationella hemsidan.
Gå med i vår grupp på Facebook
Som medlem i vår Facebookgrupp kan du diskutera med andra NTA-pedagoger och och ställa frågor till oss samodnare
  Länkar vi rekommenderar
Besök några länkar nära kopplade till NTA som vi tycker är värda ditt besök.

 

Kontakta oss

För frågor och information kontakta oss gärna här nedanför eller läs mer om oss.

Samordnare NTA

Ulrika Rasmussen
ulrika.rasmussen@edu.stockholm.se
08-50803389

Joakim Magnuson
joakim.magnuson@edu.stockholm.se
076-1203390

Samordnare NTA Förskola

Annika Larsson
annika.mi.larsson@edu.stockholm.se
08-50832830

Lådutkörning HT2020

Utkörning av NTA lådorna HT2020 kommer att ske med start den 11 augusti. Utkörningen pågår i tre-fyra dagar.

Anmälan till NTA HT 2020

Anmälningsperioden inför hösten 2020 kommer att vara mellan den 4 och den 19 maj som är sista anmälningsdag.

 

Nyheter

Hörselslinga

Hörselslinga finns att tillgå i våra lokaler.

Ingress: 
NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik från förskoleklass upp till år 9. Det finns 20 olika teman att välja mellan.