Till innehåll på sidan

Ämnens egenskaper, för år 7-9

NTA-temat Ämnens egenskaper behandlar materiens egenskaper, hur man kan känna igen olika ämnen och vad man kan använda dem till. Ämnens egenskaper är det första temat som vänder sig direkt till grundskolans senare år. Temat behandlar inledande, centrala moment inom ämnena fysik, kemi och teknik. Man bör därför inleda arbetet med temat under höstterminen i år 7. Temat består av tre delar: Materia, Blandningar och Föreningar. Till varje del hör en heldags temautbildning.

Ämnens egenskaper

I temat undersöker eleverna karaktäristiska egenskaper som massa, volym, densitet, smält- och kokpunkt hos rena ämnen och blandningar, samt hur egenskaper förändras vid uppvärmning. Ämnenas egenskaper utmanas i en rad experiment som är noggramnnt utvalda för att utveckla elevermnas nyfikenhet och förmåga att använda ämnens egenskaper vid problemlösning. Uppdragen bygger på varandra. Efterhand som eleverna arbetar sig framåt i temat, tar de allt större ansvar för sitt arbete och lärande, planerar och genomför egna experiment, tillverkar egan resultattabeller och analyserar sina resultat. Därför bör temat användas i sin helhet. Temat är inte upplagt så att det kan användas som en idébok där man plockar ut visa experiment.

I hela temats alla tre delar ingår sammanlagt 27 uppdrag. Ett uppdrag tar i regel ett par lektionstimmar att genomföra. Varje uppdrag utgår från ett problem som eleverna löser med hjälp av experiment. De dokumenterar och diskuterar vad de kommer fram till med varandra och läraren. Till uppdragen finns texter som behandlar centrala begrepp, historiska tillbakablickar eller visar på tekniska användningsområden.

Genom de olika uppdragen skapas en kontinuitet, så att elevernas kunskaper om ämnens egenskaper successivt breddas och fördjupas. Temat utvecklar elevernas förmåga att ställa hypoteser, att upptäcka egenskaper och principer, att söka orsaker och samband samt att utveckla förklaringsmodeller som baseras på egna observationer.

Hela temat tar en hel termins alla fysik-, kemi- och tekniklektioner i anspråk. Vår erfarenhet är att man inte bör arbeta med hela temat i en följd. Vi har därför valt att dela upp utbildningen på två terminer. Första terminen består utbildningen av två heldags temautbildningsdagar samt en ½-dags tematräff, andra terminen består utbildningen av en heldags temautbildning och en ½-dags tematräff.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Viktigt att tänka på

Till skillnad från andra NTA-teman förväntas en del av materielet finnas på skolans NO-institution. Dessutom krävs det dragskåp till en del av laborationerna, därför går inte temat att genomföra i ett vanligt klassrum.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
NTA-temat Ämnens egenskaper behandlar materiens egenskaper, hur man kan känna igen olika ämnen och vad man kan använda dem till. Ämnens egenskaper är det första temat som vänder sig direkt till grundskolans senare år. Temat behandlar inledande, centrala moment inom ämnena fysik, kemi och teknik. Man bör därför inleda arbetet med temat under höstterminen i år 7. Temat består av tre delar: Materia, Blandningar och Föreningar. Till varje del hör en heldags temautbildning.