Till innehåll på sidan

Balansera och väga, för år 1-2

Balansera och väga lämpar sig som introduktion av NTAs grundsyn och arbetssätt. Temat passar bra för år 1-2.

Balansera och väga

Balansera och väga innehåller 13 uppdrag, vars ämnesmässiga innehåll kan sammanfattas under tre rubriker:

Balans.
Eleverna undersöker hur man kan få föremål och den egna kroppen att balansera och samtalar om tyngdkraft. De tar reda på tyngdpunktens och stödytans betydelse för balansen och undersöker hävstångsprincipen. De läser om att balansera på lina och om mobilkonstnären Calder, och bygger som avslutning en hängande mobil.

Vägandets idé.
Eleverna bygger och undersöker en balansvåg. De rangordnar föremål från det lättaste till det tyngsta. De får läsa om hur man väger djur och om hur olika vågar fungerar.

Densitet.
Eleverna får undersöka egenskaper hos olika matvaror. De rangordnar matvarorna efter massa och volym och upptäcker att det som har stor volym inte behöver väga mest. Som avslutning får de använda sina kunskaper för att hitta en burk med ett visst innehåll.

Till varje uppdrag finns ett matematikinnehåll som är valt utifrån något central begrepp i uppdraget. Det ska ses som ett erbjudande och ett stöd för lärare som vill knyta samman temat med den ordinarie matematikundervisningen. Det kan även tjäna som extra utmaningar för elever som snabbt blir klara med ett uppdrag.

Temat är reviderat och den nya versionen kom våren 2017

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåll.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Balansera och väga lämpar sig som introduktion av NTAs grundsyn och arbetssätt. Temat passar bra för år 1-2.