Till innehåll på sidan

Fasta ämnen och vätskor, för år 1-2

Fasta ämnen och vätskor är sannolikt ett av de första NTA-teman som barnen möter och lämpar sig väl som introduktion av NTAs grundsyn och arbetssätt. Temat passar utmärkt i år 1-2. Efter sitt arbete med Fasta ämnen och vätskor kan barnen fortsätta med olika NTA-teman, till exempel Förändringar, som också vänder sig till de yngre åldrarna.

Fasta ämnen och vätskor

Temats ämnesmässiga innehåll kan delas in i fyra områden:

Vissa egenskaper hos fasta ämnen kan observeras med våra sinnen. Eleverna undersöker egenskaper hos 20 föremål och beskriver deras färg, form och storlek.

Vissa egenskaper hos fast ämnen kan endast beskrivas med hjälp av tester. Eleverna undersöker om föremål kan rullas eller staplas, vad som påverkar hur de rullar, om de flyter eller sjunker i vatten och om de är magnetiska. De tillämpar sitt lärande genom att själva undersöka och beskriva egenskaper hos två nya föremål.

Vätskor har unika egenskaper som kan beskrivas med hjälp av observationer och tester. Eleverna observerar, testar och jämför hur olika vätskor känns att ta på och vilken form de har. De studerar hur vätskedroppar ser ut och hur de rinner. De tillämpar det de lärt sig om vätskors egenskaper när de själva undersöker två nya vätskor.

Fasta ämnen och vätskor har både likheter och skillnader. Elever testar tillsammans om föremålen och vätskorna leder elektrisk ström. De sammanfattar sedan vilka egenskaper som är specifika för respektive form av materia, och vilka som är gemensamma.

Temat hette tidgare Fast eller flytande och bytte namn i och med att det reviderades VT2020

 

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Fasta ämnen och vätskor är sannolikt ett av de första NTA-teman som barnen möter och lämpar sig väl som introduktion av NTAs grundsyn och arbetssätt. Temat passar utmärkt i år 1-2. Efter sitt arbete med Fasta ämnen och vätskor kan barnen fortsätta med olika NTA-teman, till exempel Förändringar, som också vänder sig till de yngre åldrarna.