Fjärilars liv, för år 2-3

Fjärilars liv är tänkt för de yngre barnen och passar utmärkt för år 2-3. Som en naturlig följd på temat kan barnen fortsätta med Från frö till frö.

Fjärilars liv

I det här temat får barnen följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen (Vanessa cardui). Denna fjäril genomgår en fullständig förvandling på 3-4 veckor.

Barnen följer fjärilen genom dess liv och skaffar sig en uppfattning om begreppet livscykel. De vidareutvecklar sin förmåga att observera och göra anteckningar.

I uppdrag 1 berättar barnen vad de redan vet om fjärilar och vad de skulle vilja veta mera om. Under uppdrag 2 lär de sig vilka behov en fjärilslarv har för att den ska utvecklas. De dokumenterar också sitt arbete och sina erfarenheter.

Under uppdrag 3 till 6 lär sig barnen hur man hanterar levande varelser och utvecklar bl a sina färdigheter att observera, berätta och dokumentera.

I uppdragen 7 och 8 observerar barnen, ritar och funderar över vad som händer med deras fjärilslarver.

Under uppdragen 9 till 12 iakttar barnen det vuxna stadiet av fjärilens livscykel.

Efter några dagar så släpper barnen ut sina fjärilar, medvetna om att fjärilar är en del av naturen.

I uppdragen 13 till 16 utökar barnen sin förståelse för fjärilen som insekt och begreppet livscykel.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i Fjärilars liv och de andra NTA-temana för år 1-6.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Dela:
Kategorier: