Till innehåll på sidan

Fjärilars liv, för år 2-3

Fjärilars liv är tänkt för de yngre barnen och passar utmärkt för år 2-3. Som en naturlig följd på temat kan barnen fortsätta med temat Från frö till frö.

Fjärilars liv

Fjärilars liv startar i elevernas egna erfarenheter och funderingar kring larver. De får varsin tistelfjärilslarv som de studerar och följer när den växer, förpuppar sig och kläcks till en fjäril. Det är inte helt ovanligt att fjärilarna hinner lägga ägg innan de släpps ut och hela livscykeln blir tydlig. Fjärilen genomgår en fullständig förvandling på 3-4 veckor.

När eleverna studerar larvens och fjärilens kroppsdelar går det att generalisera till andra insekter och det finns också möjlighet att göra jämförelser med andra djur och med människan.

Larvens och fjärilens betydelse i ekosystemet är ett annat spår som är lätt att komma in på med hjälp av uppdragen i Fjärilars liv.
Eleverna vidareutvecklar också sin förmåga att observera och göra anteckningar under temaarbetet.

Temat är revidert och den nya versionen kom våren 2019.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Kort beskrivning av temat på arabiska.

Kort beskrivning av temat på engelska.

Kort beskrivning av temat på kurdiska (sorani).

Kort beskrivning av temat på persiska (farsi).

Kort beskrivning av temat på somaliska.

Kort beskrivning av temat på spanska.

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Fjärilars liv är tänkt för de yngre barnen och passar utmärkt för år 2-3. Som en naturlig följd på temat kan barnen fortsätta med temat Från frö till frö.