Till innehåll på sidan

Flyta eller sjunka, för år 4-6

Flyta eller sjunka kan med fördel användas inte bara i år 4 och 5 utan också i år 6 i grundskolan. Teman startar i elevernas egna teorier om varför en del föremål sjunker och andra flyter. I systematiska undersökningar testar de sina teorier för att så småningom upptäcka att alla föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker och att alla föremål som väger mindre än samma mängd vatten flyter.

Flyta eller sjunka

Temat består av 10 uppdrag. I de första uppdragen undersöker eleverna om olika föremål flyter eller sjunker i sötvatten. I NTA-lådan finns 14 olika föremål, som eleverna arbetar med under temat. Det är med hjälp av sina undersökningar med dessa föremål som eleverna formulerar en regel, som berättar varför vissa föremål flyter och andra sjunker.

Vilken betydelse har det vad föremålet väger? Detta undersöker eleverna i uppdrag 2 och 3. Eleverna använder icke-standardiserade enheter, när de väger.

I uppdrag 4, 5 och 6 lägger vi till ytterligare en egenskaps, formens, betydelse.

I uppdrag 7 och 8 handlar om att föremål som väger mer än samma volym vätska sjunker och de som väger mindre flyter. Skillnad i lyftkraft i sötvatten och saltvatten undersöks.

Nu har eleverna lärt sig så mycket att de genom sina erfarenheter
(anteckningar, bilder, samtal) och utan att testa praktiskt kan avgöra vilka av tre okända cylindrar som flyter och vilka som har sjunkit. Det sker i uppdrag 9 och 10.

Temat är reviderat och den nya versionen kom 2013.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Flyta eller sjunka kan med fördel användas inte bara i år 4 och 5 utan också i år 6 i grundskolan. Teman startar i elevernas egna teorier om varför en del föremål sjunker och andra flyter. I systematiska undersökningar testar de sina teorier för att så småningom upptäcka att alla föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker och att alla föremål som väger mindre än samma mängd vatten flyter.