Till innehåll på sidan

Förändringar, för år 1-3

Förändringar vänder sig till de yngre barnen i grundskolans år 1–3. Har barnen tidigare arbetat igenom temat Fast eller flytande går de nu vidare och utvecklar sitt arbetssätt. Givetvis går det bra att inleda NTA-arbetet med Förändringar. Handledning för lärare ger tips om hur du kan introducera temat.

Förändringar

Förändringar består av 11 uppdrag. När barnen arbetar igenom dessa kommer de att

  • Observera och beskriva egenskaper hos fasta ämnen, vätskor och gaser
  • Observera och beskriva förändringar som sker när man blandar olika ämnen
  • Observera och beskriva vatten när det fryser, smälter, avdunstar och kondenserar
  • Jämföra blandningar
  • Separera ämnen som ingår i blandning med hjälp av sil, filter, avdunstning och kromotografi
  • Undersöka egenskaper hos luft
  • Undersöka och lista ut vad en hemlig blandning innehåller
  • Delge varandra sina idéer, upptäckter och erfarenheter, t ex genom att måla, skriva och berätta
  • Förutsäga, observera och klassificera iakttagelser och vad som sker samt anteckna i sina vetenskapsjournaler.

Temat är reviderat och den nya versionen kom 2014.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåll.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Förändringar vänder sig till de yngre barnen i grundskolans år 1–3. Har barnen tidigare arbetat igenom temat Fast eller flytande går de nu vidare och utvecklar sitt arbetssätt. Givetvis går det bra att inleda NTA-arbetet med Förändringar. Handledning för lärare ger tips om hur du kan introducera temat.