Till innehåll på sidan

Från frö till frö, för år 4-6

Från frö till frö passar barnen i år 4-6 och kan enkelt utvecklas och breddas för att passa såväl yngre som äldre elever. Temat kommer som en naturlig fortsättning på temat Jord, som vänder sig till de yngre barnen.

Från frö till frö

Från frö till frö innehåller 10 uppdrag. I sitt arbete med temat sår barnen 8 frön, vars utveckling de följer i 8-10 veckor. De får följa en växts hela livscykel, dvs groning, tillväxt, blomning, befruktning och slutligen död. Växten, som används i temat, är Wisconsin Fast Plants som är en förädlad form av Åkerkål.

I de första 3 uppdragen funderar barnen över vad de vet om växter och undersöker vad ett frö är och hur det ser ut. I uppdrag 4 sår de 8 frön. De lär sig vad ett frö kräver för att gro och utvecklas till en färdig växt. Varför måste man gallra plantor? Det funderar och undersöker barnen i uppdrag 5. Under de följande uppdragen följer barnen åkerkålens utveckling och dokumenterar plantornas tillväxt. I uppdragen 7 och 8 undersöker de hur blad och knoppar ser ut och lär sig bl a vad blommans olika delar heter.

I uppdrag 9 tar barnen reda på hur ett bi ser ut och hur växter och djur är beroende av varandra för att överleva och fortplanta sig.

I uppdrag 10 skördar barnen sina växter och undersöker hur stor skörden är jämförd med de 8 frön som de satte i uppdrag 4. Eleverna sammanfattar och redovisar sitt arbete i en poster.

Temat är reviderat och den nya versionen kom 2014.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan och till lådan med ljusrampen där du kan se vilket materiel som finns i den.

Här finns även en monteringsanvisning till ljusrampen som hör till temalådan.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

NTA S - stöd för individanpassning

NTA S är framtaget främst för elever som läser enligt läroplanen för grundsärskolan Lgrs11.

Läs mer här.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Från frö till frö passar barnen i år 4-6 och kan enkelt utvecklas och breddas för att passa såväl yngre som äldre elever. Temat kommer som en naturlig fortsättning på temat Jord, som vänder sig till de yngre barnen.