Introduktionsutbildning

Kompetensutvecklingen inleds med en gemensam introduktion för nya pedagoger och rektorer. Då får man tillfälle att prova på arbetssättet i NTA samt reflektera kring förhållningssätt till undervisning i naturvetenskap och teknik.

Introduktionsutbildningen är kostnadsfri och man kan gå den antingen om man bestämt sig för att börja arbeta med NTA eller om man bara är nyfiken och vill veta mer.

Introduktionsutbildning VT 2018

Vårens introduktionsutbildningar äger rum den 25 och 26 april.

Tid: 13:00-16:00
Plats: Avestagatan 29, Spånga

Maila in er anmälan till: ulrika.rasmussen@stockholm.se senast den 13 april.

Läs mer i inbjudan här.

Dela: