Till innehåll på sidan

Jämföra och Mäta, för år F-1

Jämföra och mäta vänder sig till de yngsta barnen i grundskolan, i år F-1, och är sannolikt ett av de första NTA-teman som barnen möter. Jämföra och mäta är mycket systematiskt uppbyggt och barnen lägger en god grund för att senare kunna mäta med standardiserade enheter.

Jämföra och mäta

Temat innehåller 16 uppdrag. Flertalet av dessa är uppbyggda för att tillgodose att barnen tillägnar sig metoder att såväl jämföra som mäta. Barnen observerar, jämför, mäter, beskriver och diskuterar med varandra om sina erfarenheter.

I de första uppdragen jämför barnen sig själva med sina klasskamrater. De "mäter" med icke- standardiserade enheter, t ex 1 penna och en plastkub.

I uppdrag 6 undersöker barnen hur "loppor hoppar" och hur långt de hoppar.

Hur kommer det sig att vi kommer olika långt fast vi alla går 5 "häl-mot-tå-steg" ? undrar barnen i uppdrag 7. Från detta bygger barnen vidare till behovet av gemensam och lika lång enhet.

De avslutande uppdragen utmanar barnen att tillverka ett eget mätinstrument, som de sedan mäter med innan de avslutningsvis visar allt de lärt sig i några tillämpningar.

 

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Jämföra och mäta vänder sig till de yngsta barnen i grundskolan, i år F-1, och är sannolikt ett av de första NTA-teman som barnen möter. Jämföra och mäta är mycket systematiskt uppbyggt och barnen lägger en god grund för att senare kunna mäta med standardiserade enheter.