Till innehåll på sidan

Jord, för år 1-3

Jord är ett tema för de yngre barnen. Temat passar utmärkt för år 1-3 och introducerar barnen i NTAs grundsyn och arbetssätt. Som en naturlig fortsättning på Jord kan barnen fortsätta med andra teman, t ex Från frö till frö och Fjärilars liv.

Jord

I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. Temat är indelat i tre ämnesområden - "Komposten", "Jordens beståndsdelar" och "Sambandet mellan jord och växters tillväxt".

Jord är ett tema, bestående av 16 uppdrag, som förstärker barnens kunskap om och värdering av jord samt vidareutvecklar deras förmåga att arbeta undersökande – med förutsägelser, undersökningar, samtal, anteckningar och redovisningar av olika slag. Förmågan att genomföra systematiska undersökningar återkommer i de flesta NTA-temana, till exempel Kemiförsök och tema Jord ger en mycket god grund för detta.

Temat Jord har även även kopplingar till de samhällsorienterande ämnena. Eleverna utvecklar en rad erfarenheter och kunskaper om vilka beståndsdelar som finns i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. De undersöker nedbrytning och humusbildning i en egen kompost med en egen kompostmask och kopplar det till ekologiska samband i naturen. De planterar frön i olika typer av jord för att undersöka sambandet mellan jordens egenskaper och växters tillväxt. Genom hela temaområdet diskuterar och motiverar eleverna sina resultat och ställningstaganden.
 

Temat är reviderat och den reviderade versionen kom våren 2017.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Maskbeställning

Information om hur du beställer kompostmaskar när du arbetar med tema Jord finns i lådan.

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Jord är ett tema för de yngre barnen. Temat passar utmärkt för år 1-3 och introducerar barnen i NTAs grundsyn och arbetssätt. Som en naturlig fortsättning på Jord kan barnen fortsätta med andra teman, t ex Från frö till frö och Fjärilars liv.