Kalendarium

Här nedan finns en översikt där du kan se datum för terminens händelser. I menyn hittar du pdf-filer med mer information om olika träffar och utbildningar.

Händelse Datum
Utleverans av lådor 13, 14 och 15 augusti
Start temautbildningar

22 augusti

Tematräff 2 12 och 13 november
Första dag att göra anmälningar inför våren 2020 4 november
Sista anmälningsdag inför våren 2020 15 november
Kontaktpersonsträff 15 oktober
Introduktionsutbildningar 21, 22 och 23 oktober
Hämtning av lådor

10, 11 och 12 december