Kalendarium

Här nedan finns en översikt där du kan se datum för terminens händelser. I menyn hittar du pdf-filer med mer information om olika träffar och utbildningar.

Händelse Datum
Utleverans av lådor 11, 14 och 15 januari
Start temautbildningar

18 januari

Tematräff 2 25 mars, 1., 2, 3 och 4 april
Första dag att göra anmälningar inför hösten 2019 29 april
Sista anmälningsdag inför hösten 2019 13 maj
Kontaktpersonsträff 2 maj
Introduktionsutbildningar 24 och 25 april
Hämtning av lådor

3, 4 och 5 juni