Till innehåll på sidan

Kemiförsök, för år 4-5

Kemiförsök är en första upptäcktsresa i kemi och vänder sig i första hand till elever i år 4 och 5. Det är en naturlig fortsättning på NTA-temana Fasta ämnen och vätskor och Förändringar, som dock inte är nödvändiga att arbeta med innan man arbetar med Kemiförsök. Temat Matens kemi är en naturlig fortsättning efter Kemiförsök.

Kemiförsök

I Kemiförsök närmar sig eleverna kemiämnet genom att lära sig en rad metoder för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera sina resultat.

Till att börja med undersöker eleverna och samlar på sig kunskaper om fem ämnen – eleverna vet inte vilka ämnena är - precis som de första kemisterna gjorde. Efter att ha observerat de okända ämnena med sina sinnen (dock inte smaken) blandar de dem med vätskor. Eleverna förutsäger vad de tror kommer att hända, prövar och drar slutsatser. De blir mer och mer förtrogna med arbetssätt och metoder.

Eleverna möter efter hand fler och fler begrepp, till exempel: blandning, lösning, löslighet, filtrering, surt, basiskt, neutralt och kristaller.

Eleverna lär sig så mycket om de okända ämnenas egenskaper att de genom att sammanställa vad de lärt sig kan lista ut vilka ämnena är.

I slutuppdraget använder eleverna sina erfarenheter av de fem fasta ämnena till att identifiera tre okända vätskor

Temat är reviderat och den reviderade versionen kom våren 2018.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

NTA S - stöd för individanpassning

NTA S är framtaget främst för elever som läser enligt läroplanen för grundsärskolan Lgrs11.

Läs mer här.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Kemiförsök är en första upptäcktsresa i kemi och vänder sig i första hand till elever i år 4 och 5. Det är en naturlig fortsättning på NTA-temana Fasta ämnen och vätskor och Förändringar, som dock inte är nödvändiga att arbeta med innan man arbetar med Kemiförsök. Temat Matens kemi är en naturlig fortsättning efter Kemiförsök.