Till innehåll på sidan

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen är uppbyggd i tre steg: introduktionsutbildning, temautbildning och tematräff.

NTA:s kompetensutvecklingsprogram inleds med en introduktionsutbildning där deltagarna får veta mer om arbetssättet, prova några experiment och reflektera över kunskapssyn och förhållningssätt till naturvetenskap. Vi håller gärna introduktionsutbildning för hela arbetslag eftersom erfarenhet visar att arbetet gynnas av en bred förankring på förskoleenheten. Introduktionsutbildningen är kostnadsfri.

Introduktionsutbildningen följs av en temautbildningsdag där deltagarna får prova alla temats experiment och föra en didaktisk diskussion om hur man kan arbeta med temat i barngrupp. Temautbildningen leds av en erfaren NTA-utbildare som själv har arbetat med temat i barngrupp.

Kompetensutvecklingen fortsätter med en halvdags tematräff då deltagarna har arbetat med temat i barngruppen några månader. Vid träffen, som äger rum på ett museum, får deltagarna faktafördjupning och möjlighet till erfarenhetsutbyte. På så sätt blir NTA-arbetet en form av nätverk för NO-didaktik.

Den som arbetar med ett tema för andra, tredje (osv) gången blir inbjuden till naturvetenskapligt seminarium i forma av en föreläsning med t ex en forskare. Även vid denna träff finns utrymme för erfarenhetsutbyte.

Dela: