Till innehåll på sidan

Kretsar kring el, för år 4-6

Kretsar kring el handlar om elektriska kretsar och olika tillämpningar av dessa. Temat är från början utarbetat för år 4, men det kan användas upp till år 6. Temat har en naturlig fortsättning i temat Magneter och motorer, som det passar bra att arbeta med i år 6 eller 7.

Kretsar kring el

Dina elever vet säkert redan en hel del om vad man kan använda elektricitet till, men de har säkert också många frågor kring den. Det här temat kommer att öppna dörren lite på glänt till elektricitetens värld för dem och de kommer säkert att få svar på de flesta av sina frågor.

Kretsar kring el, som innehåller 13 uppdrag, är indelat i tre delar. I den första, uppdrag 1-5, introduceras eleverna till elektricitetens grundegenskaper och får lära sig om elektriska kretsar och en glödlampas delar. Under den mellersta delen, uppdrag 6-9, får eleverna lära sig om ledare och isolatorer och även lära sig symbolerna som används för att beskriva delarna i en elektrisk krets. I den sista delen, uppdrag 10-13, utforskar eleverna olika sorters kretsar och undersöker en diod (början till den elektroniska revolutionen). De tillämpar också sina kunskaper genom att konstruera en ficklampa och installera belysning i ett hus. Det här temat innehåller därmed också en rejäl portion teknik och teknikhistoria.

Temat är reviderat och den nya versionen kom 2012.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

NTA S - stöd för individanpassning

NTA S är framtaget främst för elever som läser enligt läroplanen för grundsärskolan Lgrs11.

Läs mer här.

El-Roffe

När man jobbar med temat Kretsar kring el kan det vara passande att bjuda in EL-Roffe.

El-Roffe berättar om elsäkerhet på ett mycket inspirerande sätt. Du når honom på telefonnummer är 070-6714846.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Kretsar kring el handlar om elektriska kretsar och olika tillämpningar av dessa. Temat är från början utarbetat för år 4, men det kan användas upp till år 6. Temat har en naturlig fortsättning i temat Magneter och motorer, som det passar bra att arbeta med i år 6 eller 7.