Matens kemi, för år 4-6

Matens kemi är ett tema som i första hand är tänkt för elever i år 4-6. Det är en fördel om eleverna arbetat med temat Kemiförsök innan. Temat är ett kemitema där eleverna lär sig hur man går till väga vid fysikaliska och kemiska test. Eleverna får ett säkerhetstänkande och lär sig hur viktigt det är att vara noggrann vid varje enskild analys. Eleverna lär sig att arbeta systematiskt och metodiskt. 

Matens kemi

Temat Matens kemi startar i elevernas egna kunskaper och frågor om mat och näringsämnen. Därefter använder de olika metoder för att ta reda på vilka näringsämnen som finns i olika livsmedel. I samband med dessa undersökningar fördjupar sig eleverna i vad näringsämnena har för funktion i kroppen, vad som händer om man får i sig för lite eller för mycket av dem, var och hur olika livsmedel produceras osv.

Det finns många möjligheter att vidga temat så att det blir en del av ett större Hälsotema alternativt Miljötema.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Temat är reviderat och den nya versionen kom VT2015.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

Här kan du se vilket centralt innehåll som tas upp i Matens kemi och de andra NTA-temana för år 1-6 och här hittar du det centarala innehållet för år 7-9.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

 

Dela:
Kategorier: