Till innehåll på sidan

NTA Stockholm Förskola

NTA är ett nationellt utvecklingsprogram för förskola och grundskola som syftar till att öka barnens intresse för naturvetenskap och teknik samt stödja pedagogerna i att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik.

NTA-arbetet i förskolan bygger på ett laborativt och undersökande arbetssätt kring teman; för närvarande luft, vatten och ljud. Om du klickar på temana nedan får du veta mer om vad de innehåller och hur de är upplagda. Till varje tema finns en temalåda med laborativt materiel samt ett experimenthäfte och en lärarhandledning. Kopplat till detta finns ett kompetensutvecklingsprogram.

Tema Luft

Elev blåser såpbubblor

Tema Ljud

Elev sitter med hörlurar på huvudet

Film om tema Luft

Gulsippan i Hässeleby arbetar med luft.

Tema Vatten

Vatten

Tema Ljus

Elev står och tittar på sin skugga i sanden

Vi kommer gärna ut till er förskoleenhet och berättar mer om NTA-arbetet och hur just ni kan lägga upp det.

För att få veta mer om NTA Förskola eller för att få veta hur ni kan teckna avtal om NTA-arbete kontakta NTA-samordnare Annika Larsson.

Mail:

annika.mi.larsson@edu.stockholm.se

Telefon:

08-508 32 830