NTA Stockholm Förskola

NTA är ett nationellt utvecklingsprogram för förskola och grundskola som syftar till att öka barnens intresse för naturvetenskap och teknik samt stödja pedagogerna i att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik.

NTA-arbetet i förskolan bygger på ett laborativt och undersökande arbetssätt kring teman; för närvarande luft, vatten och ljud. Om du klickar på temana nedan får du veta mer om vad de innehåller och hur de är upplagda. Till varje tema finns en temalåda med laborativt materiel samt ett experimenthäfte och en lärarhandledning. Kopplat till detta finns ett kompetensutvecklingsprogram.

Utbildningar våren 2018

  • Måndag den 12 mars tematräff för tema Vatten kl. 14.00-17.00 på Nobelmusset

  • Torsdag den 15 mars tematräff för tema Luft kl. 14.00-17.00 på Naturhistoriska riksmuseet

  • Torsdag den 22 mars tematräff för tema Ljus kl. 14.00-17.00 på Tekniska museet

  • Tisdag den 10 april tematräff för tema Ljud på Tekniska museet kl. 14.00-17.00

  • Fredag den 20 april temautbildning i tema Ljus kl. 9.00-16.00 hos NTA Stockholm

  • Onsdag den 2 maj naturvetenskapligt seminarium "Teknik i förskolan" kl. 15.00-18.00

  • Fredag den 18 maj introduktionsutbildning kl. 8.30-11.00 hos NTA Stockholm

  • Maj 2018 kontaktpersonsträff

Vi kommer gärna ut till er förskoleenhet och berättar mer om NTA-arbetet och hur just ni kan lägga upp det.

För att få veta mer om NTA Förskola eller för att få veta hur ni kan teckna avtal om NTA-arbete kontakta NTA-samordnare Annika Larsson.

Mail:

annika.mi.larsson@stockholm.se

Telefon:

08-508 32 830

Anmälningar inför vårens utbildningar 2018 kan göras från och med den 6 mars till och med den 16 mars.

Sociala medier

Gå med i vår Facebookgrupp!

Som medlem i vår Facebookgrupp kan du diskutera med andra NTA-pedagoger och och ställa frågor till oss samodnare