NTA Skolutveckling 20 år

Hösten 2017 fyller NTA Skolutveckling 20 år.

Inte illa och värt att uppmärksamma!

NTA arbetet i Stockholms skolor är en viktig och stor del av NTA arbetet i Sverige. 

I samband med detta har en ny logotyp tagits fram, logotypens form har inspirerats av NTA:s kärnvärden: Vetenskap, teknik och kunskapsutbyte. Något som kan symboliseras av atommodeller, tekniska byggstenar och nätverkande människor, som i en koncentrerad form överförts till den nya logotypens formspråk.

NTA logotyp

Dela: