Tekniktävling våren 2019

Uppgiften är att dela ett genomarbetat lektionsupplägg, där analog eller digital programmering är införlivat i och starkt kopplat till ett av NTA-temana.

Bidraget ska publiceras i vår facebookgrupp senast den 1 april. Gruppen heter NTA Stockholm grundskola.

1a pris: 30st micro:bits
2a pris: 10st micro:bits

Villkor: NTA Samordnarna är domare och utser en vinnare och en andrapristagare. Att NTA Stockholm får använda lektionsupplägget som ett gott exempel i olika sammanhang. Priserna delas ut endast om det kommer in minst 5 tävlingsbidrag som uppfyller tävlingens syfte.

Tumbild på dokument

Dela: