Solklart - Kan solen göra jobbet?

Ett unikt material som skapar djupare förståelse kring energi.

Solklart är en fördjupning inom området energi och passar bra som ett komplement till temana Kretsar kring el, Magneter och motorer och Energi och hållbar utveckling.

Solklart innehåller elevaktiva arbetsuppgifter om energi, energiomvandlingar och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer i inbjudan här.

Dela: