Övrig utbildning

Övrig utbildning hösten 2019  

Kollegialt lärande koplat till NTA

Varje termin erbjuder vi en lärcirkel i Kollegialt lärande koplat till NTA-arbetet.

Lärcirkeln består av fyra tillfällen och vid första tillfället delas en handledning ut.

Här hittar du inbjudan till höstens kurs.               

NTA S

Till dig som arbetar med NO med elever i grundsärskolan.

En eftermiddag om NTA S och erfarenhetsutbyte om att arbeta med NTA i grundsärskolan.

Läs mer om träffen här.