Till innehåll på sidan

Övrig utbildning

Här hittar du information om kurser utöver temautbildningar och tematräffar.

Övrig utbildning hösten 2020

Solklart - Kan solen göra jobbet?

Ett unikt material som skapar djupare förståelse kring energi. 

Solklart är en fördjupning inom området energi och passar bra som ett komplement till temana Kretsar kring el, Magneter och motorer och Energi och hållbar utveckling.

Solklart innehåller elevaktiva arbetsuppgifter om energi, energiomvandlingar och de globala målen för hållbar utveckling.

Inbjudan kommer inom kort.

Kollegialt lärande koplat till NTA

Varje termin erbjuder vi en lärcirkel i Kollegialt lärande koplat till NTA-arbetet.

Lärcirkeln består av fyra tillfällen och vid första tillfället delas en handledning ut.

Vårens kurs har fokus hållbar utveckling.

Kursen är inställd HT2020    

Teknikuppdragen

Teknikuppdragen innehåller fristående tilläggsuppdrag till fem NTA teman; Rörelse och konstruktion, Flyta eller sjunka, Magneter och motorer, Kretsar kring el och Matens kemi och passar främst för pedagoger som tidigare arbetet med ett eller flera av dessa teman. Det finns handledningar till alla fem uppdrag och dessa erhålls vid utbildningstillfället.

Syftet med teknikuppdragen är att förstärka teknikinnehållet i respektive NTA-tema.
 

Utbidlning hålls en gång om året under vårterminen.               

Ingress: 
Här hittar du information om kurser utöver temautbildningar och tematräffar.