Till innehåll på sidan

Övrig utbildning

Här hittar du information om kurser utöver temautbildningar och tematräffar.

Övrig utbildning våren 2020

Solklart - Kan solen göra jobbet?

Ett unikt material som skapar djupare förståelse kring energi. 

Solklart är en fördjupning inom området energi och passar bra som ett komplement till temana Kretsar kring el, Magneter och motorer och Energi och hållbar utveckling.

Solklart innehåller elevaktiva arbetsuppgifter om energi, energiomvandlingar och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer i inbjudan här.

Kollegialt lärande koplat till NTA

Varje termin erbjuder vi en lärcirkel i Kollegialt lärande koplat till NTA-arbetet.

Lärcirkeln består av fyra tillfällen och vid första tillfället delas en handledning ut.

Vårens kurs har fokus hållbar utveckling.

Här hittar du inbjudan.        

Teknikuppdragen

Teknikuppdragen innehåller fristående tilläggsuppdrag till fem NTA teman; Rörelse och konstruktion, Flyta eller sjunka, Magneter och motorer, Kretsar kring el och Matens kemi och passar främst för pedagoger som tidigare arbetet med ett eller flera av dessa teman. Det finns handledningar till alla fem uppdrag och dessa erhålls vid utbildningstillfället.

Syftet med teknikuppdragen är att förstärka teknikinnehållet i respektive NTA-tema.
 

Utbidlning hålls en gång om året under vårterminen.

Här hittar du inbjudan.                      

Revideringsträff Fasta ämnen och vätskor

Temat Fast eller flytande är nyreviderat och har ioch med det bytt namn till Fasta ämnen och vätskor. Du som arbetat med temat tidigare är välommen på denna träff där allt som är nytt i temat gås igenom.

Läs mer i inbjudan.

Revideringsträff Fjärilars liv          

Temat Fjärilars liv reviderades för ett år sedan. Du som arbetat med temat tidigare är välkommen på denna träff där allt som är nytt gås igenom.

Läs mer i inbjudan.   

Ingress: 
Här hittar du information om kurser utöver temautbildningar och tematräffar.