Till innehåll på sidan

Papper, för år 4-6

Papper är ett tema som i första hand är tänkt för elever i år 4-6. I temat undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De designar även förpackningar i papper. Temat är ett tekniktema där eleverna lär sig att göra kontrollerbara experiment dvs eleverna får träna på att titta på hur olika variabler påverkar resultatet i ett experiment. Eleverna får också följa hur en teknisk utvecklingsprocess kan se ut.

Papper

I tema Papper utvecklar eleverna sina förmågor att identifiera och ta fram lösningar  till problem som kan lösas med teknik. Men det blir ingen oreflekterad problemlösning eftersom eleverna också får möjlighet att teoretisk förankra, diskutera och reflektera över det de konstruerar och till­verkar.

Eleverna lär sig att problematisera, ställa kritiska frågor och värdera de konsekvenser tekniska lösningar  kan få, för individen, samhället och miljön. Det teknikinnehåll som presenteras i temat ger eleverna möjlighet att utveckla sina tekniska förmågor.

Undervisningen ska skapa intresse för och nyfikenhet på teknik, samt ge ett helhetstänkande som hjälper eleverna att bättre förstå konsekvenserna av sitt handlande och teknikens roll för en hållbar utveckling.

Temat är reviderat och den nya versionen kom våren 2016.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådorna där du kan se vilket materiel som finns i dem.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Papper är ett tema som i första hand är tänkt för elever i år 4-6. I temat undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De designar även förpackningar i papper. Temat är ett tekniktema där eleverna lär sig att göra kontrollerbara experiment dvs eleverna får träna på att titta på hur olika variabler påverkar resultatet i ett experiment. Eleverna får också följa hur en teknisk utvecklingsprocess kan se ut.