NTA Ledningsgrupp

NTA Stockholms ledningsgrupp består idag av sju rektorer, fyra samordnare, en enhetschef, tillika chef för samordnarna. Ordförandeskapet innehas av en grundskolechef som också sitter som styrelseledamot i NTA Skolutveckling Ekonomisk Förening. Ledningsgruppen beslutar om olika verksamhetsspecifika frågor och utvecklingsfrågor för NTA Stockholm.

Antal: 13