NTA Ledningsgrupp

NTA Stockholms ledningsgrupp består idag av sju rektorer, fyra samordnare, en biträdande enhetschef, tillika chef för samordnarna. Ordförandeskapet innehas av en grundskolechef. En tjänsteman på utbildningsförvaltningen sitter också med i ledningsgruppen i egenskap av styrelseledamot i NTA Skolutveckling Ekonomisk Förening. Ledningsgruppen beslutar om olika verksamhetsspecifika frågor och utvecklingsfrågor för NTA Stockholm.

Antal: 12