Till innehåll på sidan

NTA Ledningsgrupp

NTA Stockholms ledningsgrupp består idag av sju rektorer, fyra samordnare, en enhetschef, tillika chef för samordnarna. Ordförandeskapet innehas av en grundskolechef som också sitter som styrelseledamot i NTA Skolutveckling Ekonomisk Förening. Ledningsgruppen beslutar om olika verksamhetsspecifika frågor och utvecklingsfrågor för NTA Stockholm.

Antal: 13