Till innehåll på sidan

Rörelse och konstruktion, för år 4-6

Rörelse och konstruktion är ett NTA-tema, där eleverna konstruerar fordon, som tillgodoser olika krav. Eleverna tillägnar sig stegen i en konstruktions-process: de planerar, ritar, bygger, testar, förbättrar, testar igen, … och dokumenterar. Temat vänder sig i första hand till elever i år 4-6. Det går givetvis använda till även andra grupper. Då krävs dock viss anpassning. Temat innehåller mycket teknik!

Rörelse och konstruktion

Den röda tråden i temat är att eleverna utvecklar sitt arbetssätt. I uppdragen i temat arbetar de igenom delarna i konstruktionsprocessen för att knyta ihop delarna till helhet i slutet av temat.

I Rörelse och konstruktion bygger eleverna ett fordon. De undersöker hur det rör sig, när det är påverkat av olika stora krafter samt hur olika tung last påverkar hur fordonet rör sig. De tar också reda på hur fordonet rör sig när det drivs av lagrad energi i gummisnoddar. Eleverna undersöker hur friktion påverkar fordonet, när det är utrustat med ett segel. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose flera krav. I den här utmaningen får eleverna möjlighet att tillämpa vad de har lärt sig i temat.

Temat är reviderat och den nya versionen kom 2011.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

Matris för utvärdering till temaarbetet.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Rörelse och konstruktion är ett NTA-tema, där eleverna konstruerar fordon, som tillgodoser olika krav. Eleverna tillägnar sig stegen i en konstruktions-process: de planerar, ritar, bygger, testar, förbättrar, testar igen, … och dokumenterar. Temat vänder sig i första hand till elever i år 4-6. Det går givetvis använda till även andra grupper. Då krävs dock viss anpassning. Temat innehåller mycket teknik!