Till innehåll på sidan

Rymden, för år 4-6

Tema Rymden är ett digitalt tema där eleverna utforskar solen, jorden och månen. De tittar ut över stjärnhimlen och utforskar våra grannar i vårt planetsystem. Temat ger eleverna möjlighet att ta reda på vilka faktorer som krävs för att de ska kunna utvecklas liv på en planet och hur livet skulle kunna se ut på en främmande planet.

Rymden

I NTA Digitals tema Rymden ges eleverna möjlighet att observera och undersöka det vi inte kan se på vanligt sätt. Det är den digitala miljön och verktygen som ger denna unika möjlighet.

I NTA digital utnyttjas främst två av de digitala verktygens unika möjligheter; Att skapa interaktiva 3-dimensionella modeller, och den digitala lärplattformens möjlighet till flexibilitet och interaktion. Området som behandlas i tema Rymden lämpar sig väldigt väl att utforska med digitala verktyg. I temat används en digital 3D-modell av vårt solsystem som fungerar som experimentlåda och som kan ta oss ut till vårt solsystems ytterkanter.

Temat är utvecklat så att det kan användas och anpassas till olika svårighetsgrader även om det är rekommenderade för specifika årskurser. Inom temat varieras svårighetsgraden både för att stärka självförtroendet och vara utmanande för eleverna. I Tema Rymden varvas uppdrag i verkligheten med undersökningar som utförs i de digitala interaktiva tredimensionella modellerna, och de kan utnyttjas växelvis individuellt och kollaborativt. Målsättningen är att uppgifterna skall innehålla rika och utmanande problem som belyser klara uttalade mål och att plattformen skall ge en direkt återkoppling (feedback) medan andra uppgifter kräver lärarens medverkan och bedömning.

Till temat finns ingen materielsats. Däremot får varje elev möjlighet att logga in på den digitala plattformen.

I samband med temautbildningen får pedagogen möjlighet att logga in på den digitala plattformen där man även kan skapa 30 elevkonton per licens.
Därefter har man tillgång till plattformen under ett läsår.
Temautbildningen hålls enbart på höstterminen.

Vilka tekniska krav finns det för NTA Digital?

iOS: iPad Air 2 eller senare, webbläsare Chrome
Android: 2GB RAM, webbläsare Chrome
Dator: 2GB RAM, webbläsare Chrome

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Dela: