Till innehåll på sidan

Smartare produkter, för år 4-7

I temat analyserar eleverna produkter som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. I arbetet löser eleverna olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Smartare produkter

En smartare produkt är en produkt där ett elektroniksystem har integrerats så att produkten fått nya funktioner, förutom de grundläggande. I tekniktemat Smartare produkter undersöker eleverna sådana produkter i vardagen. De löser även olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Eleverna får också undersöka och diskutera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll gällande smartare produkter. Samtidigt som smartare produkter och sammankopplade elektroniksystem kan erbjuda möjligheter att nå ett hållbarare och säkrare samhälle, så finns risker med den nya tekniken såsom med all teknik. Det är därför avgörande för framtiden att vi både kan se möjligheter med denna teknik, och hantera riskerna.

Temat syftar till att stödja elevens utveckling av samtliga förmågor i teknikämnets kursplan. Det övergripande syftet är att främja elevernas medborgerliga bildning och ge dem kunskaper och självförtroende för att kunna hantera sin tekniska vardag.

Till temat finns en digital lärarhandledning som du som ska arbeta med temat kommer att få tillgång till via NTA Skolutvecklings hemsida. Det är nödvändig att ha registrerat sig där för att kunna få tillgång till den digitala handledningen.

Till temat finns ett brev till vårdnadshavaren som du som arbetar med temat kan använda för att informera vårdnadshavaren om temaarbetet.

Här hittar du en inventeringslista till temalådan där du kan se vilket materiel som finns i den.

I Temats innehåll och lärande hittar du en kort sammanfattning av vad varje uppdrag innehåller.

 

Här kan du se en film där Anders Klöverbäck lärare på Magelungsskolan berättar om temat och hans erfarenheter av att arbeta med det i sin klass under våren 2020.

Dela: