Ämnen

Antal: 19

 • Kroppen, för år 5-7

  Kroppen är ett digitalt tema inom NTA. Temat behandlar människokroppen och gör det med utgångspunkt i grundskolans kursplaner i biologi och kemi, aktuell ämnesdidaktisk forskning och utifrån ett systemtänkande.

  Kategorier:
 • Ämnens egenskaper, för år 7-9

  NTA-temat Ämnens egenskaper behandlar materiens egenskaper, hur man kan känna igen olika ämnen och vad man kan använda dem till. Ämnens egenskaper är det första temat som vänder sig direkt till grundsskolans senare år.

  Kategorier:
 • Papper, för år 4-6

  Papper är ett tema som i första hand är tänkt för elever i år 4-6. I temat undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De designar även förpackningar i papper.

  Kategorier:
 • Flyta eller sjunka, för år 4-6

  Flyta eller sjunka kan med fördel användas inte bara i år 4 och 5 utan också i år 6 i grundskolan. Teman startar i elevernas egna teorier om varför en del föremål sjunker och andra flyter.

  Kategorier:
 • Mönster och algebra, för år 4-6

  Mönster och algebra vänder sig i första hand till elever i år 4-6. I Mönster och algebra får eleverna arbeta med uppdrag som hjälper dem att förstå hur begreppen sortering, mönster, samband och algebra hör ihop. 

  Kategorier:
 • Från frö till frö, för år 4-6

  Från frö till frö passar barnen i år 4-6 och kan enkelt utvecklas och breddas för att passa såväl yngre som äldre elever. Temat kommer som en naturlig fortsättning på temat Jord, som vänder sig till de yngre barnen.

  Kategorier:
 • Fjärilars liv, för år 2-3

  Fjärilars liv är tänkt för de yngre barnen och passar utmärkt för år 2-3. Som en naturlig följd på temat kan barnen fortsätta med temat Från frö till frö.

  Kategorier:
 • Jord, för år 1-3

  Jord är ett tema för de yngre barnen. Temat passar utmärkt för år 1-3 och introducerar barnen i NTAs grundsyn och arbetssätt.

  Kategorier:
 • Förändringar, för år 1-3

  Förändringar vänder sig till de yngre barnen i grundskolans år 1–3. Har barnen tidigare arbetat igenom temat Fast eller flytande går de nu vidare och utvecklar sitt arbetssätt.

  Kategorier:
 • Teknikuppdrag, för år 4-9

  Nytt från och med våren 2011 är en temautbildning som innehåller fristående tilläggsuppdrag till fem NTA teman; Rörelse och konstruktion, Flyta eller sjunka, Magneter och motorer, Kretsar kring el och Matens kemi och passar främst för pedagoger som tidigare arbetet med ett eller flera av dessa teman.

  Det finns handledningar till alla fem uppdrag och dessa erhålls vid utbildningstillfället.
   

  Kategorier: