Till innehåll på sidan

Teknikuppdrag, för år 4-9

Teknikuppdragen innehåller fristående tilläggsuppdrag till fem NTA teman; Rörelse och konstruktion, Flyta eller sjunka, Magneter och motorer, Kretsar kring el och Matens kemi och passar främst för pedagoger som tidigare arbetet med ett eller flera av dessa teman. Det finns handledningar till alla fem uppdrag och dessa erhålls vid utbildningstillfället.

Teknikuppdrag

Syftet med teknikuppdragen är att förstärka teknikinnehållet i respektive NTA-tema.

Teknikuppdragen är indelade i tre delar, en historisk tillbakablick på teknikens utveckling, en bild av nuläget samt ett kreativt "framtidsuppdrag" där eleverna själva utvecklar idéer kring framtida teknik. Arbetssättet är detsamma som i NTA - utgångspunkten är elevernas erfarenheter, intresse och nyfikenhet.
Teknikuppdragen kan användas som en direkt fortsättning på respektive NTA-tema, eller separat vid ett senare tillfälle. Lärare i årskurs 7-9 kan använda uppdragen i klasser som på mellanstadiet har arbetat med NTA. Det går även att använda uppdragen utan att eleverna har sysslat med de ursprungliga temana, men elever som har gjort det kan starta på en högre nivå.

Utbildningen för att arbeta med Teknikuppdragen skiljer sig åt från andra teman. Utbildningen är tre timmar lång och ligger på en eftermiddag under vårterminen. En separat inbjudan skickas ut när det är dags för utbildning i Teknikuppdragen. Till teknikuppdragen finns ingen materielsats.

Här hittar du inbjudan till Teknikuppdragen våren 2020.

Dela:
Kategorier: