Tematräffar

Till varje tema hör även en tematräff, ett tillfälle då pedagoger som arbetar med samma tema träffas igen under en eftermiddag. Vi samarbetar med museer, högskola och företag och våra tematräffar är ett mycket uppskattat inslag i NTA-utbildningen. En tematräff består av en workshop eller föreläsning samt tillfälle till pedagogiska diskussioner kring NTA-arbetet.

Här hittar du inbjudan till alla tematräffar våren 2018. Där finns information om innehåll, platser, tider och datum.

 

 

Tematräff 2

 

Tematräff 2 vänder sig till dig som arbetar med ett NTA tema som du arbetat med tidigare och har olika innehåll varje termin. Läs mer om det aktuella innehållet i den här terminens Tematräff 2 i inbjudan.

De senaste årens Tematräff 2 har haft innehåll som:

Astronomi, vetenskap och ovetenskap med Ulf Danielsson
Bedömning med Christian Lundahl
DINO med Britt Lindahl
NO och Teknikfördjupning med Hasse Persson

Här hittar du inbjudan till Tematräff 2 våren 2018.

 

Dela:
Kategorier: