Till innehåll på sidan

Temautbildning

När man valt att arbeta med ett NTA-tema är temautbildningen obligatorisk.

Temautbildningen äger rum i början av terminen under en heldag och leds av en utbildad och erfaren NTA-pedagog som själv undervisat elever i temat. Under dagen ges tillfälle att prova de laborationer eleverna ska genomföra under terminen och även utrymme för didaktiska diskussioner. Dessutom diskuteras olika sätt att dokumentera samt hur man som pedagog kan stödja elevernas språk- och begreppsutveckling genom NTA-arbetet. Lådorna levereras till skolorna innan temautbildningen med allt materiel som behövs för att genomföra det laborativa arbetet. Inventera lådorna innan utbildningen! Lådan hyrs under en termin, så lång tid som arbetet med ett tema beräknas ta. Det finns 19 olika teman att välja mellan, se presentationen nedan. Förutsättningen för att få jobba med ett tema och att få hyra en temalåda är att man har deltagit i den temautbildning som rör det aktuella temat.

Varje deltagare på utbildningen får sin egen lärarhandledning så man kan göra minnesanteckningar och planera arbetet med temat.

Tider

Temautbildningen börjar klockan 9.00 och slutar klockan 16.00.

Lunch äter vi på restaurang Blå Hatt i Spånga. Varje dag finns flera rätter att välja mellan och självklart finns också vegetariskt alternativ. Om ni behöver allergikost, säg till på restaurangen så löser de det.

Utbildningsdatum och information inför våren 2021

Vårens temautbildningar kommer att ske via länk. Läs mer i inbjudan.

Här hittar du inbjudan till temautbildning våren 2021.

Här hittar du viktig information till pedagoger som ska arbeta med Rymden eller Kroppen.

 

 

Dela:
Ingress: 
När man valt att arbeta med ett NTA-tema är temautbildningen obligatorisk.