Till innehåll på sidan

Utbildning

En viktigdel i NTA-konceptet är kompetensutveckling för pedagoger som arbetar med naturvetenskap och teknik.

NTA-utbildningen är uppbyggd i tre steg. Som ny NTA-pedagog går man först en introduktionsutbildning. Därefter väljer man ett av NTAs teman, går temautbildning och den tematräff som hör till temat.

Tillsammans bildar dessa delar en helhet. Samtliga deltagande pedagoger går introduktionsutbildningen och för varje nytt tema förbinder man sig att delta i både temautbildning och tematräff. Andra gången man arbetar med ett tema hyr man endast temalådan samt deltar i tematräffen.

Utbildningsdatum och information inför våren 2021

Alla temautbidlningar VT 2021 kommer att ske via länk! Läs mer i inbjudan.

Här hittar du inbjudan till temautbildningarna VT 2021.

Här hittar du viktig informaton till pedagoger som ska arbeta med Rymden eller Kroppen.

Priser

Prislista
Innehåll Pris VT 2021
Temautbildning inkl. lärarhandledning 850kr 
Temautbildning Smartare produkter inkl. digital handledning 650kr
Temautbildning Rymden och Kroppen 450kr
Temautbildning Mönster och algebra inkl. lärarhandledning 1400kr
Temautbildning Ämnens egenskaper del 1, 2 och 3 inkl. lärarhandledning 1400kr
Tematräff 50kr
Hyra materielsats 1475kr
Förseningsavgift ej återlämnad materielsats 200kr
E-licens till tema Rymden och Kroppen (inloggning till pedagogen och 30 elever) 600kr
Hyra materielsats Energi och hållbar utveckling 1000kr
Utbildning i Teknikuppdragen 500kr
Kollegialt lärande, lärcirkel 4 tillfällen Kostnadsfritt

Villkor

  • På skolan ska det finnas en kontaktperson som sprider information från NTA Stockholm samt beställer utbildningsplatser (introduktionsutbildning, temautbildning och tematräffar) samt temalådor. Kontaktpersonen ska också närvara vid de terminsvisa kontaktpersonsträffarna.
  • Skolan ska respektera sista anmälningsdatum.
  • Samtliga deltagande pedagoger går introduktionsutbildningen och för varje nytt tema förbinder sig pedagogen att delta i både temautbildning och tematräff.
  • Anmälan är bindande och i det fall en pedagog inte deltar i temautbildningen debiteras skolan 600kr för utbildningen, (ej för lärarhandledningen). Dessutom ombesörjer skolan i detta fall transport av temalådan tillbaka till NTA Stockholm (kostnad för hyra av temalådan samt kostnad för tematräffen debiteras i detta fall inte).
  • För att få arbeta med ett tema krävs att pedagogen deltagit under hela temautbildningsdagen.
  • Om materielsatser ej finns att hämta på utsatt datum får skolan själv ombesörja transporten till Avestagatan 29 i Spånga och en föresningsavgift på 200kr per låda tas ut. 

Anmälan

Anmälningar till introduktionsutbildning sker via mail till någon av NTA samordnarna som ni hittar här. Till övrigt NTA arbete görs anmälningarna av skolans kontaktperson via skolplattformen.

Dela:
Ingress: 
En viktigdel i NTA-konceptet är kompetensutveckling för pedagoger som arbetar med naturvetenskap och teknik.