Utbildning

NTA-utbildningen är uppbyggd i tre steg. Som ny NTA-pedagog går man först en introduktionsutbildning. Sedan väljer man ett av NTAs 21 teman och går en temautbildning och därefter går man på den tematräff som hör till temat.

Tillsammans bildar dessa delar en helhet. Samtliga deltagande pedagoger går introduktionsutbildningen och för varje nytt tema förbinder man sig att delta i både temautbildning och tematräff. Andra gången man arbetar med ett tema hyr man endast temalådan samt deltar i tematräffen.

Utbildningsdatum och information inför våren 2018

Här hittar du inbjudan till temautbildningarna våren 2018.

Här hittar du alla pedagogers kursdatum våren 2018.

 

Priser

 

Innehåll Pris
Temautbildning inkl. lärarhandledning 900kr
Temautbildning Rymden och Kroppen 600kr
Temautbildning Mönster och algebra inkl. lärarhandledning 1800kr
Temautbildning Ämnens egenskaper del 1, 2 och 3 inkl. lärarhandledning 1800kr
Tematräff 300kr
Hyra materielsats 1475kr
E-licens till tema Rymden och Kroppen (inloggning till pedagogen och 30 elever) 600kr
Hyra materielsats Energi och hållbar utveckling 1000kr
Utbildning i Teknikuppdragen 500kr
Kollegialt lärande, lärcirkel 4 tillfällen 1000kr

Villkor 

  • På skolan ska det finnas en kontaktperson som sprider information från NTA Stockholm samt beställer utbildningsplatser (introduktionsutbildning, temautbildning och tematräffar) samt temalådor. Kontaktpersonen ska också närvara vid de terminsvisa kontaktpersonsträffarna.
  • Skolan ska respektera sista anmälningsdatum.
  • Samtliga deltagande pedagoger går introduktionsutbildningen och för varje nytt tema förbinder sig pedagogen att delta i både temautbildning och tematräff.
  • Anmälan är bindande och i det fall en pedagog inte deltar i temautbildningen debiteras skolan 600kr för utbildningen, (ej för lärarhandledningen). Dessutom ombesörjer skolan i detta fall transport av temalådan tillbaka till NTA Stockholm (kostnad för hyra av temalådan samt kostnad för tematräffen debiteras i detta fall inte).
  • För att få arbeta med ett tema krävs att pedagogen deltagit under hela temautbildningsdagen.

Anmälan

Anmälningar till introduktionsutbildning sker via mail till någon av NTA samordnarna som ni hittar här. Till övrigt NTA arbete görs anmälningarna av skolans kontaktperson via skolwebben.

Dela: